top of page
  • Yazar

Ünlü Vergi Uzmanından Asgari Ücretteki Vergi İstisnası İle İlgili Çarpıcı Hesap!Vergi uzmanı Ozan Bingöl, asgari ücretin üzerinde ücret geliri elde edenlerin asgari ücret istisnasının daha yüksek olacağını belirtti. Bingöl, yaptığı hesaplarla asgari ücretin üzerinde ücret geliri elde edenlerin üst dilime geçince faydalanacakları asgari ücret istisna tutarının kısmi bir artan oranlılığa tabi olacağını açıkladı.

Vergi Uzmanı Dr. Ozan Bingöl, Vergiye Dair sitesinde kaleme aldığı yazıda ücretlerin asgari ücrete kadar olan kısmına yapılacak vergi istisnası ile ilgili bir hesaplama yaptı. Bingöl, asgari ücretin üzerinde ücret geliri elde edenlerin asgari ücret istisnasının daha yüksek olacağını açıkladı. Geçtiğimiz günlerde asgari ücret üzerinden vergi alınmamasına dair öneriler yasalaşarak yürürlüğe girdi. 7349 sayılı Kanuna göre, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren asgari geçim indiriminin kalkması ve asgari ücrete kadar olan aylık ücret üzerinden gelir vergisi ve asgari ücretin brüt tutarı üzerinden de damga vergisi alınmaması kararlaştırıldı.


Kanuni Düzenlemede Hesaplama Detayı

7349 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile 193 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklendi: “18. Hizmet erbabının, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretleri (Şu kadar ki, istisnayı aşan ücret gelirinin vergilendirilmesinde verginin hesaplanacağı gelir dilim tutarları ve oranları, istisna kapsamındaki tutarlar da dikkate alınarak belirlenir. Ödenecek vergi tutarı, bu suretle bulunan vergi tutarının içinde istisna tutara isabet eden kısım düşülmek suretiyle hesaplanır. İstisna nedeniyle alınmayacak olan vergi ilgili ayda aylık asgari ücret üzerinden hesaplanması gereken vergiyi aşamaz. Birden fazla işverenden ücret alanlarda bu istisna sadece en yüksek olan ücrete uygulanır.).”

Düzenlemede asgari ücret geliri elde edenlerin gelirlerinin vergiden istisna olduğunun çok net görüldüğümü ancak ücret geliri asgari ücretin üzerinde olan ve yılın belli ayından sonra üst gelir dilimine giren ücretlilerin asgari ücret istisnasından nasıl yararlanacağı konusunda pek çok uzmanı dahi yanlış hesaplamaya iten bir yazım dili söz konusu olduğunu belirten Bingöl, “Bu konuyu yasa koyucu parantez içi hükümle düzenlemiştir” belirtti. “Hizmet erbabına, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin brüt tutarını aşan ücret ödeniyorsa; ücretlinin bu gelirinin vergilendirilmesinde verginin hesaplanacağı gelir dilim tutarları ve oranları, istisna kapsamındaki tutarlar da dikkate alınarak açıklanır.

Yorum Formu
bottom of page