top of page
  • Yazar

Gayrimenkul Değerleme Tarifesi Belli Oldu!Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği üyelerinin vereceği değerleme hizmetlerine ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karar kapsamında, birlik üyelerinin 2022'de baz alacağı gayrimenkul değerleme asgari ücret tarifesi ve uygulama esasları açıklandı.


Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği üyelerinin müşterilerine vereceği değerleme hizmetleri karşılığında tahsil edilecek ücretlerde, karar kapsamında açıklanan asgari ücret tarifesi uygulanacak. Söz konusu ücretler, asgari nitelikte olup taraflarca işin özelliğine göre daha yüksek bir ücret belirlenebilecek.

Belirlenen asgari ücret ve masraf tutarları sadece verilecek değerleme hizmetine ilişkin olacak. Hizmetin verilmesi için gereken ulaşım masrafları ile zorunlu bilgi ve belgelerin temininde, resmi kurumlara yapılan harç ve benzeri ödemeler, gayrimenkul bilgi merkezi payı, KDV ve diğer vergiler gibi ek ücret ve masraflar tahsil edilecek asgari ücrete dahil olmayacak, ayrıca ödenecek.Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne (TKGM) ödenecek ücretler müşteriden talep edilecek. TKGM sorgulamasının birlik vasıtasıyla yapılması halinde ilave bir ücret talep edilirse bu ücret gayrimenkul değerleme kuruluşu tarafından ödenecek, müşteriye yansıtılmayacak.


Rapor Başına 12 TL Bilgi Merkezi Payı

Asgari ücret tarifesi uygulanarak hesaplanacak değerleme hizmetlerine ilişkin ücretlere, değerleme raporu başına 12 lira gayrimenkul bilgi merkezi payı eklenecek. Değerleme hizmetleri karşılığında tahsil edilecek ücret ve masraflar, verilecek hizmet sonucunda takdir edilecek değerler veya değerleme raporunun teslim süresiyle ilişkilendirilemeyecek. Değerleme ücretlerinin, değerleme işi başlamadan önce açıklanması gerekecek.


İndirim Uygulanmayacak

Tarifede belirtilen brüt metrekare büyüklüklerinin belirlenmesinde belediye imar yönetmelikleri dikkate alınacak. Değerleme konusu, gayrimenkulün tapuda kayıtlı niteliği ile fiili kullanım niteliği arasında bir fark varsa ve bu fark nedeniyle ilgili gayrimenkul tarifede yer alan grupların birden fazlasının kapsamına giriyorsa ücretin belirlenmesinde yüksek olan ücret grubu dikkate alınacak.


Ücretler

Tarife kapsamında, 2022'de brüt metrekareye göre uygulanacak değerleme ücreti bağ, bahçe, tarla, tarım alanı ve özel orman için 1.163 lira ila 1.592 lira arasında olacak. Söz konusu tutar, brüt metrekaresine göre arsalarda 1.488 lira ila 2 bin 788 lira arasında değişecek.Bağımsız bölüm niteliği kazanmış konut, ofis veya bürolarda brüt metrekaresi 250'yi aşmayanlar için değerleme ücreti 1.092 lira olacak. Bu tutar metrekaresi 251 ila 500 arasında bulunan konut, ofis veya bürolar için 1.338 lira düzeyinde açıklanırken, 501'den fazla olanlar için 1.585-3 bin 678 lira bandında değişiklik olacak. Akaryakıt istasyonları için 6 bin 475 lira olarak belirlenen değerleme ücretleri, üretim, depolama, zirai ve sınai nitelikli yapılar için brüt metre karesine göre 1.072 lira ila 8 bin 962 lira arasında değişecek.

Değerleme ücreti; dükkan, plaza, iş merkezleri, AVM, hastane, sağlık tesisi, okul, otel, motel, pansiyon, konaklama tesisi, kültür tesisi, kütüphane, sinema salonu, tiyatro salonu, sergi salonu, gösteri merkezleri, düğün salonları, nikah daireleri, dini ve askeri tesisler ile spor tesis ve kompleksleri gibi gayrimenkullerde 100 metrekareye kadar 1.188 lira, 101-500 metrekare arası değişenlerde 1.389 lira olacak. Bu tutar 500 ila 2 bin metrekare arasında 2 bin 187 lira olarak uygulanacak ve metrekaredeki artışa göre 16 bin 305 liraya kadar çıkabilecek.

Yalılar ve eski eser niteliğindeki gayrimenkuller için de değerleme ücreti 5 bin 634 lira olarak alınacak.

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör
Yorum Formu
bottom of page