top of page

Kadın Erkek İlişkileri İçin Önemli Tavsiyeler

Psikolojik farklılıklar bilinmeden yapılan evliliklerde çatışmalar ortaya çıkıyor. Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Nişanlılık, arkadaşlık evreleri uzun sürüyor ama evlendikten sonra doğal davranmaları başlıyor. Doğal davranınca da çatışma çıkıyor. Evliliklerde iyi bir iş birliği kurulursa ömür boyu aşka dönüşüyor. Uzun ilişkilerde kişilik önemli, fiziksel görünüme indirgenen ilişkiler ilkellik düzeyinde ilişkilerdir” dedi, kadın ve erkek arasındaki ilişkilerden bahsederek önemli tavsiyelerde bulundu.

Erkekler özerklik duygusunun desteklenmesini istiyor. Eşinin ona bu yönde destek olmasını bekliyor. Eşi ‘Sen yapamazsın, sen beceremezsin’ derse erkeğe yapılabilecek en büyük kötülük olur. Onun özerklik ve sonuç odaklı düşünme duygusuna bu tarz eleştiri kötülüktür. Kadına da ‘Çok soğuksun ya, sen nasıl bir kadınsın’ diyerek duygularını aşağılamak ona yapılacak en büyük eleştiridir. Çünkü onur kırıcı bir davranıştır.

Bunun sebeple kadın erkek ilişkilerinde iki taraf içinde en önemlisi pozitif yönde iletişim kurabilmektir. Çift terapilerinde aile içerisindeki küçük savaşlara, birbirlerini iğnelediklerine ve eleştirdiklerine tanık oluyoruz. İletişimdeki yüz sorundan doksan tanesini bunlar oluşturmaktadır. 

Sadece Sevgi Yeterli Gelmiyor

İnsan evliliğinde kendini huzurlu, güvenli hissederse sığınak özelliği gün yüzüne çıkar. Aile terapisinde en çok evin güvenilir bir alan olup olmadığını irdeleriz. Sadece sevgi yeterli gelmiyor. Sevgi var ama bütün işleri entrika ile çeviriyorlar.

Böyle durumlarda arada sevgi var ama eşini alıyor bir yerlere sürüklüyor, bir şeyler yaptırtıyor. O zaman ev güvenli alan olmaktan çıkar. Onun için sevgi artı dürüstlük eşittir ömür boyu aşk diyoruz. O zaman iyi iş birliği, açık ve net bir ilişki ortaya çıkıyor. Sevgi ve dürüstlük güveni besliyor. Güven de iş birliğini kolay hale getiriyor ve ömür boyu aşk duygusu bu şekilde gelişme gösteriyor.

İyi Bir İş Birliği Kurulmalı

Genelde ‘Neden evlenmedin?’ sorusu sorulduğunda ‘Aşık olmadım ki’ cevabı veriliyor. Aşık oluyor, altı ay sonra ayrılıyor. Burada aşk, iyi bir iş birliği olmazsa sürmüyor. Buharlaşıyor. Eğer iyi bir iş birliği kurarsan ömür boyu aşka dönüşüyor. Onun için aşk geçici değil, sadece iş birliği kurulmazsa geçici oluyor. Birbirine aşık kişiler problem çözme yeteneklerine sahiplerse aşkları daha da sağlamlaşır ve ortak gayelere sahiplerse aşkları kökleşir. Aşk ve iş birliği ömür boyu aşkı sağlıyor.

Kadın Erkek

Ruh Güzelliğine Önem Verilmeli

İnsanda ruh güzelliği olmalı. İçinde kötülük olan bir kişinin fiziksel olarak güzel olmasının sadece ilk etkileme gücü olur. Kadın ve erkek ilişkilerinde fiziksel görünüme indirgenme ilkellik seviyesinde bir ilişkidir. Fiziksel görünüm ile yetinme hayvanlarda vardır. İnsanlar kişilik, ruhsal yapı ve karakter özellikleri ile güzel oluyor. Ruh güzelliği dediğimiz güzelliği iyi kavramak gerekiyor.

Genellikle kadın ve erkekler psikolojik farklılıklarını bilmeden eş olduklarında çatışma yaşanıyor. Bu durumda çatışma yaşanması oldukça doğaldır. Nişanlılık, arkadaşlık evreleri uzun sürüyor ama evlendikten sonra doğal davranmaları başlıyor. Doğal davranınca da çatışmalar ortaya çıkıyor. Bir taraf hep benim kurallarıma uyulsun diyorsa bunun adı zalimliktir. Karşındakini köleleştirmektir. Kadın erkek ilişkisini köle efendi ilişkisi yapmaktır. Kadınların özgürleştiği bir dönemdeyiz. Bu haklı bir harekettir ama bu hareketin aşırıya kaçılması kadın – erkek savaşlarına dönüştü.

Şefkat ve Nezaket İlişkilerin Sihirli Kelimeleri

‘Evliliğin iyiliği için ne yapmam ki’ diyebilmek gerekiyor. Eşler buna göre davranacak ve buna rağmen karşı taraf değişmiyorsa ‘Senin bu hareketini doğru bulmuyorum, desteklemiyorum ama çocukların ve evin geleceği için şu an bunu bir tarafa bırakıyorum. Bunu unutmadım bilesin’ diyerek tartışmanın bitirilmesi karşı tarafta suçluluk duygusu bırakır.

Böyle durumlar yaşandığında onaylamadığını açıkça belirtip ama evde olay çıkmasın, huzur kaçmasın diye bunu bir kenara yazdım diyebilirse problemler çözülebilir. İlişkilerde iki tane sihirli kelime vardır. Biri şefkat biri nezakettir. Şefkat sevgiden daha büyüktür. İçinde empati de bulundurur. Nezaket de saygıdan daha büyüktür, içinde merhamet bulundurur. Evliliğin ilk gününden itibaren aile içinde şefkat ve nezaketi iletişim şekli haline getirmek gerekir.

#KadınErkekİlişkileri

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör
Yorum Formu
bottom of page