top of page

Kronik Ağrılar İçin Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Yaşlanmakla birlikte kronik ağrıların arttığını söyleyen Algoloji Uzmanı Prof. Dr. Nurettin Lüleci, yaşlılara kronik ağrılar sebebiyle uygulanan tedavi yöntemlerini açıkladı.

Eskiden ağrılar bir rahatsızlığın belirtisi olarak görülürdü. Şimdilerde ağrının kendisi direk bir hastalık olarak kabul ediliyor ve yaşam kalitesini artırmak için mutlaka tedavi edilmesi gerekiyor. 

Geçmeyen kronik ağrıların dağılımı yaşlanmayla birlikte artış göstermektedir. Eklem ağrıları ve nevraljiler yaşlılarda sık karşılaştığımız sorunlar olup ne yazık ki yeterli düzeyde tedavi edilememektedir.

Yaşlılarda kronik ağrı şu şekilde tanımlanabilir “nahoş, rahatsızlık verici duygusal bir deneyim, ya da başka bir bakış açısından ifade edersek, yaşlı (65-79) veya çok yaşlı (80+) kişilerde 3 aydan fazla devam eden ağrı” problemlerine kronik, geçmeyen ağrı sorunu olarak tanımlamaktayız.

Yaşlılarda Görülen Ağrı Belirtileri

Romatizmal ağrılar, kanser ağrıları, anjinal ağrılar, zona ağrısı, damar sertliği ve diyabete bağlı nöropatik ağrılar, trigeminal nevralji, periferik damar yetmezliklerine bağlı ağrılar, oksijen eksikliğine bağlı iskemik ağrılar, kronik ağrılar.

Yaşlılarda görülen inatçı geçmeyen ağrıların klinik belirtileri genellikle karmaşık olup birden fazla sebebe bağlıdır. Yaş faktörü de ağrının algılanmasında birtakım farklılıklar gösterir. Tedaviye ulaşma durumu, ilaç ücretleri, eşlik eden başka bir rahatsızlığın varlığı, beraberinde ilaç kullanımı ve anlama-idrak eksikliği çeken hastanın şikayetlerini anlayabilme yeteneği vaziyeti daha karmaşık hale getiren faktörlerden bir kaçıdır. Dahası, yaşlı hastanın durumu; depresyon, endişe, inkar, bağışıklığın zayıflaması ve zayıf hafıza ile karıştırılmaktadır.

Organ fonksiyonlarındaki azalmalar normal yaşlanma döneminde ortaya çıkan normal süreçlerdir. Yaşlı hastaların çoğunda kalıcı olmayan iskemik ataklar, kalp krizi, demans ya da hareket bozuklukları gibi pek çok nörolojik hastalık ve fonksiyon kayıpları söz konusu olabiliyor. Yaşlılarda karaciğer ve böbrek hastalıklarına bağlı ilaçların geçişi ve vücuttan atılımı uzun sürebilmektedir.

Kronik ağrılar

Ağrı Tedavi Yöntemleri

Geriyatrik ağrı kontrolünde en sık ve yaygın olarak kullanılan yöntem ilaç tedavileridir. Bunlar; ağrı kesiciler, kas gevşeticileri, morfin benzeri ilaçlardır.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) basamak ağrı tedavisi yaklaşımı kurallarında yaşlıların ağrıları için basit ağrı kesicilerden başlayarak ağrının şiddetine göre morfin tedavisine kadar giden bir yol izlenmesini tavsiye etmektedir.

Yaşlıların ağrı tedavisinde psikolojik destek sağlanması önemli bir yer tutmaktadır. İlaçlarla bu durum düzeltilebilmektedir.

Fiziki Rehabilitasyon:

Hastanın daha bağımsız ve fonksiyonel bir hayat sürmesi için rehabilitasyon uygulamaları ağrı tedavilerine dahil edilmelidir. Fizik tedavi ve rehabilitasyon, fizik ve sosyal adaptasyon kayıplarında ya da sosyal yetenek kayıplarında fevkalade faydalı uygulamalardır.

Girişimsel Tedaviler:

Girişimsel ağrı yöntemleri, ağrının alttında yatan sebebini belirlemek ve kesin bir tanıya varmak için destek olabilir. Bu tedavi yöntemleri ile daha büyük ilaç dozu kullanımına bağlı istenmeyen yan etkilerden hastayı korur ve ağır ilaç kullanımı ihtiyacını azaltılmasını sağlar. Sinir blokları ağrı uzmanları tarafından yaygın olarak kullanılan girişimsel işlemler olup sadece tanı değil aynı zamanda hastalığın ilerleme durumu, ağrıyı önleyici ve bazen da kesin tedavi olmasına yardımcı olmaktadır.

Ozon tedavileri en doğal, yan etkisi bulunmayan adale ve de eklem içlerine rahatlıkla uygulanan tedavilerdir. Damardan veya bel fıtıklarının içine de verilmektedir.

Diğer girişimsel yöntemler:

Alkol veya fenolle ağrı sinirlerinin tahrip edilmesi, radyofrekans yöntemleri ile ağrı sinirlerinin devre dışı bırakılması, gerekli yerlere kortizon enjeksiyonlarının yapılması girişimsel yöntemler bağlamında uygulanmaktadır.

Zorluklara rağmen yaşlı hastalarda kronik ağrı ile baş edilmesi, ciddi dikkat ve yaklaşımı gerektiren aynı zamanda sosyal sorumluluk bağlamında değerlendirilmesi gerekir.

#Ağrı #KronikAğrı

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör
Yorum Formu
bottom of page