top of page
  • Yazar

Merkez Bankası Faiz Kararı Açıkladı!Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bugün(18.11.2012) Kasım ayında aldığı, faiz kararını saat 14:00'da açıkladı. Piyasaların merakla beklediği "Faizler düşecek mi?" sorusu yanıtlanmış oldu.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası TCMB Para Politikası Kurulu tarafından faiz kararı ile ilgili:

Merkez Bankası Faizleri 100 Baz Puan Düşürdü!

Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 16’dan yüzde 15’e düşürülmesine karar verdi.

Küresel iktisadi faaliyette yılın ilk yarısında yaşanmış olan toparlanma ve aşılama oranlarındaki yükselişe rağmen, salgında yeni varyantlar küresel iktisadi faaliyet üzerindeki aşağı yönlü riskleri canlı tutmaktadır. Küresel istekteki toparlanma, emtia fiyatlarındaki yüksek gidiş, bazı sektörlerdeki isteklerdeki kısıtları ve taşımacılık maliyetlerindeki artış uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının yükselmesine neden olmaktadır.

Başlıca tarımsal emtia ihracatçısı ülkelerde yaşanmış olan iklim koşullarının küresel gıda fiyatları üzerinde olumsuz yansımaları görülmektedir. Yüksek küresel enflasyonun, enflasyon beklentileri ve uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri yakından takip edilmekle beraber, gelişmiş ülke merkez bankaları artan enerji fiyatları ve istek-talep uyuşmazlığına bağlı olarak enflasyonda görülmekte olan yükselişin beklenenden uzun sürebileceğini değerlendirmektedir. Bu çerçevede, gelişmiş ülke merkez bankaları destekleyici parasal duruşlarını sürdürmekte, varlık alım programlarına devam etmektedir.

Öncü göstergeler yurt içinde iktisadi faaliyetin dış talebin de etkisiyle güçlü seyrettiğine işaret etmektedir. Aşılamanın toplumun geneline yayılması salgından olumsuz etkilenen hizmetler, turizm ve bağlantılı sektörlerin canlanmasına ve iktisadi faaliyetin daha dengeli bir bileşimle sürdürülmesine olanak tanımaktadır. Dayanıklı tüketim malları talebi yavaşlarken, dayanıksız tüketim mallarında toparlanma devam etmektedir. İhracattaki güçlü artış eğilimiyle yılın geri kalanında yıllıklandırılmış cari işlemler dengesindeki iyileşmenin sürmesi beklenmekte, bu eğilimin güçlenerek devam etmesi fiyat istikrarı hedefi için önem arz etmektedir.

Enflasyonda son dönemde gözlenen yükselişte; gıda ve başta enerji olmak üzere ithalat fiyatlarındaki artışlar ile tedarik süreçlerindeki aksaklıklar gibi arz yönlü unsurlar, yönetilen/yönlendirilen fiyatlardaki artışlar ve talep gelişmeleri etkili olmaktadır. Para politikası duruşunda yapılan güncellemenin ticari krediler üzerinde olumlu etkileri görülmeye başlamıştır. Bunun yanında, bireysel kredilerle ilgili gelişmeler yakından takip edilmektedir. Kurul, para politikasının etkileyebildiği talep unsurları, çekirdek enflasyon gelişmeleri ve arz şoklarının yarattığı etkilerin ayrıştırılmasına yönelik analizleri değerlendirerek politika faizinin 100 baz puan indirilerek yüzde 15 olarak belirlenmesi kararını vermiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası TCMB Para Politikası Kurulu, istek yönlü ve para politikası etki ettiği alanı dışındaki faktörlerin fiyat artışları üzerinde oluşturduğu geçici etkilerin 2022 yılının ilk yarısı boyunca da etkisini devam etmesini beklemektedir. Kurul, bu etkilerin dokundurduğu sınırlı alanın kullanımını Aralık ayında tamamlamayı hedeflemektedir.

TCMB, fiyat istikrarı esas amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden kuvvetli göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmayı sürdürecektir. Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar, ülke risk primlerindeki düşüş, ters para ikamesinin ve döviz rezervlerindeki artış eğiliminin sürmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yolu ile makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı pozitif etkileyecektir. Böylelikle, yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için uygun zemin hazırlanacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası TCMB Para Politikası Kurulu, kararlarını şeffaf, öngörülebilir ve veri odaklı bir çerçeve de almaya devam edecektir.

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör
Yorum Formu
bottom of page