• Yazar

Sıfır Emisyon İçin 2 Milyon Elektrikli Araç Parkı ŞartSabancı Üniversitesi'nin enerji ve iklim araştırmaları kuruluşu IICEC, Türkiye'nin yeni açıkladığı 2053 yılında net sıfır emisyon hedefine ulaşması için 2030 yılına kadar en az iki milyon elektrikli aracın satılması ve bu araçların ihtiyacı olan kamuya açık şarj altyapısının kurulması gerektiğini açıkladı.


Türkiye ayrıntılı olarak politikalarını henüz belirlememiş olsa da, bu yıl mecliste Paris iklim anlaşmasının onaylanmasıyla birlikte net sıfır emisyon hedefine 2053 yılında ulaşmayı hedeflediğini açıkladı. Türkiye böylece iklim politikalarının nihai hedeflerini ortaya koymaya başladı.


2 Farklı Senaryo

IICEC Direktörü Bora Şekip Güray, düzenlenen basın toplantısında 2030 yılın için iki farklı senaryoyu ele aldıklarını ifade etti. Düşük büyüme senaryosunda toplam araç satışlarında elektriklilerin payının 2030 yılına kadar yüzde 16’yı ancak bulması beklenirken, elektrikli araç parkının ise 1 milyon seviyesine varması bekleniyor. Yüksek büyüme senaryosunda ise elektrikli araçlar, toplam parkta yüzde 35 paya sahip olacak.


Karayolu Karbon Emisyonunun Yüzde 20’sini Üretiyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verilerine göre karayolu ulaşımı, salgın hastalık öncesi son yıl olan 2019 itibarıyla CO2 emisyonlarının yüzde 20’sinden biraz fazlasını üretirken, hem sağlık hem iklim için zararlı karbonmonoksit ve NOx emisyonlarının da yüzde 20’ye yakın kısmını üretiyor. Yani ulaşımdan akaryakıtın payının azalarak elektriğin artmasının emisyonları belirgin düzeyde indirmesi bekleniyor. Rapora göre Türkiye’nin sera gazı emisyonları elektrikli araçların payının mevcut yüzde 1 düzeyinde kalması halinde 2030’a kadarki 10 yıllık dönemde yüzde 25 artarken, yüksek büyüme senaryosunda ise yüzde 20 azalacağı hesaplandı.


1,3 Milyarlık Yatırım Gerekiyor

Raporda 2030 yılında yüksek büyüme senaryosunda elektrikli araçların yılda 6 terawatt/saat (TWh) elektrik talebi yaratacağı, bunun ise sadece 1,3 milyar dolar tutarında elektrik üretimi yatırımı ile karşılanabileceğini tespiti yer aldı.

Bu yatırıma karşılık elektrikli araçların 2030 yılına kadar 2,5 milyar dolar tutarında petrol ürünü, dolayısıyla ithalat talebinden tasarruf sağlayacağı tahmin edildi.

Raporda 2 milyon elektrikli araç parkına ulaşmak için her 10 araca kamuya açık en az 1 şarj soketi kuracak kadar yatırım yapılması gerektiğini söyledi. Türkiye’de araç şarj altyapısının yüzde 1’den küçük olan elektrikli araç pazarından hızlı büyüdüğü, ancak 2025 yılından sonra bu durumun tersine dönebileceğini belirtti.

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör