• Yazar

Stokçuluğa Ağır Cezalar Getiren Teklif Meclis'te Kabul Edildi!AK Parti Zonguldak milletvekili Ahmet Çolakoğlu ve 40 milletvekilinin imzasının Bazı Kanunlarda farklılık Yapılmasına Dair kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.


Liman İşletme Hakkı 49 Yıla Uzatılacak

Teklifle, bazı limanların işletme hakkı verilmesi/devri yöntemiyle özelleştirilmesi neticesinde imzalanan 49 yıldan az süreyle sözleşme süreleri, hakkın başlamasından itibaren 49 yıla kadar sürecek.


LPG Dağıtıcıları

LPG dağıtıcıları tanımı genişletiliyor. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında kesinleşmiş mahkumiyet kararı olanların lisans alması önlenecek.


Yenilenebilir Enerji

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi amaçlı olarak kullanımına ilişkin düzenleme yapılıyor.


Stokçuluğa Karşı Önlem

Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un "ceza hükümleri" başlıklı maddesinde değişiklik yapılacak. Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunanlara uygulanan idari para cezasının alt ve üst sınırı yeniden belirlenecek. Caydırıcılığın artırılması amacıyla 50 bin lira olan alt sınır 100 bin liraya, 500 bin lira olan üst sınır ise 2 milyon liraya çıkarılacak. Etibank, Türkiye Elektrik Kurumu, Türkiye Elektrik Üretim İletim A.Ş ve elektrik dağıtım şirketleri adına kayıtlı tesisler faaliyetlerinin niteliğine göre TEİAŞ ve TEDAŞ'a devredilecek.


Oda Ve Borsa Alacaklarında İcra Takipleri Duracak

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu uyarınca tahsil edilmesi gereken tutarlar için 31/12/2023 tarihine kadar oda ve borsa üyeleri hakkında icra takip işlemleri durdurulacak ve durma süresince zamanaşımı süresinin işlememesi hedefleniyor.