• Yazar

TBMM'ye Sunuldu!Ak Parti, en az emekli maaşının 2 bin 500 lira olmasından dövize endeksli mevduat hesaplarına kadar önemli düzenlemelerin yer aldığı ekonomi paketini TBMM Başkanlığına sundu. Teklifte, doğal gazda kademeli tarifeye geçilmesi, ihracatçıya vergi indirimi, BES'te devlet katkısının yüzde 30'a çıkartılması gibi önemli düzenlemeler yer alıyor.


Mevduat Hesabı

Sabah'ın haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı en düşük emekli maaşının 2 bin 500 lira olasına ilişkin düzenleme teklifte yer aldı. Dövize endeksli mevduat hesapları için yasal altyapı oluşturuluyor. Sistemin uygulanmasına ilişkin aşamalarda Cumhurbaşkanı yetkili kılınıyor.


Kademeli Gaz Tarifesi

Ayrıca BOTAŞ bölgesel ve iklimsel koşulları dikkate alınarak il veya bölge bazında kademeli doğal gaz satış fiyatı uygulanabilecek.


Bes Destekleri

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi yüzde 25 olarak belirlenmiş olan devlet katkısı oranını yüzde 30'a yükseltiliyor. Katılımcıya sistemden ayrılmadan, birikim tutarının yüzde 50'sine kadar kısmen ödeme yapılabilecek. 45 yaş üstü katılımcılar da talep etmeleri halinde otomatik katılım sistemine dahil olabilecek.


Fiyat Farkı Kararnamesi

Kamu ile iş yapan müteahhitlerin bir süredir beklediği düzenleme de teklifte yer aldı. Cumhurbaşkanı'na kamuyla iş yapan müteahhitlere maliyet artışları nedeniyle fiyat farkı kararnamesi çıkarması için yetki veriliyor.


İhracatçılara Vergi Desteği

Teklifle ayrıca 2022 yılında ihracatçılara uygulanacak kurumlar vergisi oranı yüzde 20'den yüzde 19'a düşürülecek. Merkez Bankası nezdindeki yabancı ülke merkez bankalarına ait para, alacak, mal, hak ve varlıklar haczedilemeyecek, üzerlerine ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz konulamayacak.


Kamu Davalarında Yüzde 50 Tazminat

Vergi kanunları uyarınca iadesi talep edilen vergilere ilişkin açılan davalarda, dava konusu tutarın yüzde 50'si oranında teminat alınmadan yürütmenin durdurulması kararı olmayacak.


Kurumlar Vergisi İstisnası

Tam mükellefiyete tabi girişim sermayesi yatırım fonlarının katılma payları ile girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde edilen kar paylarına uygulanan Kurumlar Vergisi istisnası girişim sermayesi dışındaki diğer yatırım fonlarından elde edilen kar paylarını da içinde tutacak.